Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Fijn R.C. & van Bemmelen R.S.A. (2023) Second breeding attempts of Sandwich Terns in a different colony: facilitated by breeding asynchrony between colonies? ARDEA 111 (2): 32-32
Zeevogels zijn langlevende soorten, die laat met broeden beginnen. Na het mislukken van een broedsel gaan ze in het algemeen niet over tot een nieuwe broedpoging. Van Grote Sterns Thalasseus sandvicensis wordt gedacht dat zij af en toe tot herleg overgaan, maar dit is nog nooit in detail vastgesteld, ondanks het vele broedbiologische onderzoek aan deze soort en het ‘prospect’gedrag dat de vogels vertonen na verlies van het nest. In 2020 begonnen drie Grote Sterns met GPS-loggers na nestverlies een nieuwe broedpoging in een kolonie 115 km verderop. Minstens één van deze vogels bracht daar succesvol een kuiken groot. Wij beargumenteren dat het synchrone broedgedrag van Grote Sterns normaliter een beperking vormt voor een tweede broedpoging. In 2020 zorgde een grote broedkolonie elders, die drie weken later begon dan de andere kolonies, voor de juiste omstandigheden voor succesvolle herleg.


[close window] [previous abstract] [next abstract]