Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Keller L.F. & Van Noordwijk A.J. (1994) Effects of local environmental conditions on nestling growth in the Great Tit Parus major L. ARDEA 82 (2): 349-362
De dagelijkse groei van jonge Koolmezen werd weergegeven als een breuk: de teller is de waargenomen groei (in grammen) en de verwachte groei onder gunstige omstandigheden staat in de noemer. Deze maat werd gebruikt om de effecten na te gaan van lokale omgevingsinvloeden. Er blijkt een positieve relatie te bestaan tussen groei en de beschikbaarheid van voedsel op het betreffende tijdstip en de betreffende plaats, maar dan vooral met de hoogste beschikbaarheid die ter plekke kon worden gemeten en niet of nauwelijks met de mediaan van de gemeten waarden (Figs 3, 4). Kennelijk zoeken de mezen vooral op de beste plekken naar voedsel. Verder kon worden aangetoond dat op dagen met regen (waarbij gedurende een uur minstens een mm regen viel) een vermindering in de groei optrad van 10-20% (Fig. 5). Dat zou te maken kunnen hebben met de behoefte van de jongen aan meer warmte onder dergelijke omstandigheden, maar ook met verslechterde foerageercondities. Het vangen van de ouders had een effect dat vergelijkbaar was met twee tot drie uur regen (Tabel 1). Tenslotte bleek dat in nesten met een trage groei het moment van uitvliegen significant later was (Fig. 6, Tabel 2).


[close window] [previous abstract] [next abstract]