Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Naef-Daenzer B. (1994) Radiotracking of Great and Blue Tits: New tools to assess territoriality, home-range use and resource distribution. ARDEA 82 (2): 335-347
Beschreven wordt hoe kleine vogels met een gewicht vanaf 7 gram met een nieuw ultralicht zendertje (Fig. 1) konden worden uitgerust om hun positie en verplaatsingen te volgen. Met behulp van deze apparatuur (en een daaraan gekoppeld computerprogramma 'GRID' dat hier speciaal voor ontworpen is) konden gedetailleerde gegevens worden verzameld over de 'home-range' gebruik (Fig. 6), zoals het bezoek aan bepaalde bomen (Fig. 7a) door Kool- en Pimpelmezen, en over de door hen afgelegde afstanden. Per minuut bleken Koolmezen zich rand de 18 m te verplaatsen en Pimpelmezen rand de 10 m (Figs. 4, 5). De 'home-range' gebruik bleek in belangrijke mate samen te hangen met de ruimtelijke verspreiding van rupsen (Fig. 7) die in het broedseizoen het belangrijkste voedsel vormen. Soms maakten de mezen wat grotere uitstapjes (Fig. 8), maar overlap tussen aangrenzende 'home-ranges' bleek alleen voor te komen in gebieden die minder vaak werden bezocht (Figs 9, 10). De centrale gedeeltes van de 'home-range' werden uitsluitend door het territoriumbezittende paar bezocht (Fig. 11). Deze nieuwe techniek, waarbij door de hoge pulsfrequentie van de zender het dier binnen enkele seconden gepeild kan worden, biedt veelbelovende perspectieven voor het waarnemen van kleine dieren onder omstandigheden met beperkt zicht.


[close window] [previous abstract] [next abstract]