Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Opaev A., Shishkina E. & Rubtsov A. (2023) Responses of Yellowhammer Emberiza citrinella, Pine Bunting E. leucocephalos and their hybrids to playbacks of con- and heterospecific songs and calls in a hybrid zone. ARDEA 111 (2): 451-462
De verspreidingsgebieden van Geelgors Emberiza citrinella en Witkopgors E. leucocephalos overlappen elkaar in Noordwest-Azië. In deze 2500 km brede overlapzone treedt hybridisatie op tussen beide soorten. Gedurende de laatste 50 jaar zijn in het midden van de overlapzone de aantallen mannetjes met een Geelgors-uiterlijk en die met intermediaire (d.w.z. hybride) kenmerken toegenomen ten koste van mannetjes met een Witkopgors-uiterlijk. In het zuidelijke deel van de zone zijn vogels met een Witkopgors-uiterlijk nog steeds algemeen. In 2017–2019 hebben wij in de Altai Republiek, gelegen in het zuidelijke deel van de hybridisatiezone, onderzocht of er gedragsverschillen bestaan tussen mannetjes met een verschillend uiterlijk, en of die eventuele gedragsverschillen kunnen verklaren waarom de samenstelling van mannetjes met een verschillend uiterlijk zo verschilt binnen de hybridisatiezone. Beide soorten zingen vrijwel identiek. Hun zang verschilt slechts in detail. Ook hun roepen verschillen iets. De ‘sie’ roep is kenmerkend voor de Geelgors, de ‘zieh’ roep voor de Witkopgors. We hebben geluidsexperimenten uitgevoerd en gekeken of er verschillen waren in reactie van de verschillende types op (1) de zang van Witkopgors versus de zang van Geelgors en (2) de zang met ‘zieh’-roepjes versus de zang met ‘sie’-roepjes. Mannetjes van Geelgors en hybride vogels waren agressiever tegen andere mannetjes dan vogels met een Witkopgors-uiterlijk. De laatste zouden daarom in het nadeel kunnen zijn om een territorium te veroveren en te behouden. Mannetjes van alle types reageerden echter sterker op het terugspelen van de zang en roep van de Geelgors dan op die van de Witkopgors. Daardoor zouden mannetjes Witkopgors zich in het zuidelijke deel van de overlapzone zich kunnen handhaven ten opzichte andere types.


[close window] [previous abstract] [next abstract]