Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Wijnhorst R.E., Janoo I., Ferret P., Tatayah V., Probst J.-M., Florens F.B.V. & Warren B.H. (2024) Phylogeny and conservation status of Mascarene Aerodramus swiftlets. ARDEA 112 (1): 5-20
De eilandengroep de Mascarenen in de Indische Oceaan is ongeveer 400 jaar geleden door mensen gekoloniseerd. Sindsdien heeft er een extreme degradatie van ecosystemen plaatsgevonden en zijn talloze soorten uitgestorven. De Mauritiussalangaan Aerodramus francicus, een van de overlevende soorten van de eilandengroep, bouwt zijn nesten in de grotten van Mauritius en Réunion. De salanganen van het geslacht Aerodramus zijn moeilijk op naam te brengen, doordat zij weinig duidelijke morfologische kenmerken hebben. Ze zijn bovendien bijzonder kwetsbaar voor verstoring door de mens. Wij hebben in 2019–2021 onderzocht of de twee eilandpopulaties genetisch van elkaar verschillen om inzicht te krijgen in hun taxonomische status. De twee eilandpopulaties bleken genetisch 0,8% van elkaar te verschillen en op grond van het mitochondriale ND2-gen uit dezelfde voorouder te stammen. De evolutionaire divergentie binnen het gehele genus Aerodramus kon op grond van de verkregen gegevens niet worden opgelost. We kunnen daardoor nog niet zeggen of de twee populaties verschillende soorten zijn. Op grond van onze tellingen schatten wij dat er 10.100–10.700 volwassen individuen op Mauritius voorkomen en 39.600–53.500 op Réunion. Op grond van de geringe populatiegrootte, het kleine leefgebied, de optredende habitatdegradatie en menselijke verstoring rechtvaardigen dat de status van de vogels op Mauritius en Réunion volgens de IUCN-richtlijnen worden bijgesteld naar ‘Bedreigd’. Bescherming en verbetering van het leefgebied van de soort op beide eilanden is cruciaal om te voorkomen dat ook deze endemische soort zal uitsterven.


[close window] [previous abstract] [next abstract]