Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Berdikulov B.T., Gavrilov A.E., Ilina V.O., Song G. & Lei F.M. (2024) Autumn migration of the rare Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni from western Tian Shan (Tanyrtau), Kazakhstan. ARDEA 112 (1): 21-30
De Oosterse Holenduif Columba eversmanni is een van de zeldzaamste duivensoorten en wereldwijd bedreigd. De soort heeft een overwegend Centraal-Aziatische verspreiding en broedt onder andere in de valleien van de rivieren Syr Darya en Ili in Kazachstan. De oorzaken van de sterke populatieafname van de soort zijn onbekend, deels als gevolg van fragmentarische kennis over hun trek en een gebrek aan informatie over de trekroutes. In dit artikel presenteren we informatie over de trekpatronen van Oosterse Holenduiven uitgerust met GPS/GSM-zenders. Langetermijnringgegevens laten een duidelijke daling zien in het aantal gevangen duiven. Twee individuen kregen medio september 2020 een zender tijdens de herfsttrek op de Shakpakpas in Kazachstan. Beide konden worden gevolgd over een afstand van meer dan 1000 km, wat nauwkeurige gegevens opleverde over de vliegrichting, snelheid, afstand en tussenstops van deze vogels tijdens de trek. Tijdens die trek bereikten de twee vogels een maximale treksnelheid van respectievelijk 257 km/dag en 243 km/dag, met een gemiddelde van 102 km/dag. De vliegroute tijdens hun herfsttrek omvatte verschillende tussenstops in Zuid-Kazachstan, Oost-Oezbekistan en Noord-Afghanistan. De vogels gebruikten voornamelijk bosgebieden, akkers en bomen bij gebouwen in landelijke gebied als tussenstop om te foerageren, terwijl ze de voorkeur gaven aan nachtelijke roestplaatsen in bomen in akkers en op gebouwen in het landelijke gebied. Uitbreiding van het gebruik van GPS/GSM-trackers maakt het mogelijk om de trek van Oosterse Holenduiven op grotere schaal te bestuderen, wat het opsporen van potentiƫle bedreigingen zou kunnen vergemakkelijken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]