Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Väli Ü. (2024) Autumn migration of a juvenile hybrid of Red and Black Kite (Milvus milvus × M. migrans). ARDEA 112 (1): 158-163
Af en toe worden in Europa hybriden van Rode Wouw Milvus milvus en Zwarte Wouw M. migrans gezien. Over de ecologie van zulke hybriden is vrijwel niets bekend. Hier beschrijf ik het trekpatroon van een hybride nakomeling van de twee soorten. In 2022 werd een jong mannetje via GPS gevolgd vanaf het nest in Estland tot in het zuiden van Griekenland. Tussen 23 augustus en 18 september legde deze vogel 3213 km af en maakte drie korte stops van 1–3 dagen. De gemiddelde dagelijkse vliegafstand was 128 km (21,5–283 km). De route die door de hybride werd gebruikt, is een weinig gebruikte vliegroute voor beide oudersoorten. De timing en snelheid van migratie komen meer overeen met die van de Zwarte Wouw, maar viel binnen de grote variatie van de Rode Wouw.


[close window] [previous abstract] [next abstract]