Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Thomson D.L., Furness R.W. & Monaghan P. (1998) Field metabolic rates of Kittiwakes Rissa tridactyla during incubation and chick rearing. ARDEA 86 (2): 169-175
Om de kosten van de ouderlijke zorg voor de jongen te kwantificeren, werd het energieverbruik van Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla in Noord-Noorwegen tijdens het bebroeden van eieren vergeleken met het energieverbruik tijdens de verzorging van de kuikens. Er werd gebruik gemaakt van de 'zwaarwater-methode'. Tijdens het bebroeden van legsels van twee eieren gaven de vogels gemiddeld 915 kJ dag-1 uit. Dit getal was vergelijkbaar met het gemiddelde energieverbruik van Drieteenmeeuwen die twee jongen verzorgden, zoals bleek uit eigen metingen (gemiddeld 863 kJ dag-1) en gegevens uit de literatuur. Dit betekent dat het bebroeden van eieren, zelfs voor een relatief grote vogel als de Drieteenmeeuw, waarbij beide ouders aan de broedzorg deelnemen, niet noodzakelijkerwijs 'relatief goedkoop' is, zoals vroeger meestal werd gedacht. Wel waren er bij dit onderzoek grote verschillen in energieverbruik tussen individuele vogels. Een deel van deze variatie kon worden verklaard uit de tijdsbesteding van de vogels. Drieteenmeeuwen die voornamelijk op het nest aanwezig waren, hadden een energieverbruik van 559 kJ dag-1, terwijl vogels die nauwelijks op het nest aanwezig waren, een veel hoger energieverbruik hadden (1241 kJ dag-1). Ook hadden de wat grotere mannetjes een hoger energieverbruik dan de vrouwtjes, maar dat was eerder het gevolg van het feit dat ze minder tijd op het nest doorbrachten dan dat ze groter waren. Windsnelheid en luchttemperatuur waren niet gecorreleerd met het energieverbruik. Om te zien of Drieteenmeeuwen die meer eieren warm moeten houden, ook meer energie verbruiken, werd in enkele nesten een extra ei gelegd. Zulke vogels gaven gemiddeld 1011 kJ dag-1 uit, een gemiddelde dat statistisch niet verschilde van het energieverbruik van 915 kJ dag-1 van Drieteenmeeuwen met een normale legselgrootte van twee eieren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]