Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Palomino J.J., Martin-Vivaldi M., Soler M. & Soler J.J. (1998) Functional significance of nest size variation in the Rufous Bush Robin Cercotrichas galactotes. ARDEA 86 (2): 177-185
Vogels hebben bij het bouwen van hun nest de keuze om een groot of klein nest te maken. Het bouwen van een groot nest kost meer energie, en vergt bovendien een langere bouwtijd waarin predatoren of broedparasieten de nestplaats kunnen opmerken. Aan de andere kant geeft een groter nest wellicht een betere bescherming aan eieren en jongen, omdat een dikkere nestwand betere isolatie biedt tegen afkoeling en een groter nest stabieler kan worden gebouwd. Ook kan een groter nest meer eieren bevatten, zodat een beter broedresultaat kan worden verkregen. Los hiervan dient de nestgrootte bij sommige soorten als een indicatie voor de kwaliteit van de bouwer. Mannetjes die zich met een groot nest presenteren of die veel bijdragen aan de gezamenlijke bouw, zouden de voorkeur van vrouwtjes kunnen genieten. Het aldus ontstane dilemma om een groot dan wei een klein nest te bouwen, is onderzocht bij Rosse Waaierstaarten Cercotrichas galactotes in een Spaans wijngaardengebied. De vogels broeden hier meest in dichte wijnstruiken, goed afgeschermd tegen de spiedende ogen van hun voornaamste belager, de Koekoek CucuIus canorus. Beide partners bouwen aan het nest. De variatie in nestgrootte werd onderzocht in relatie tot het aantal eieren, de kans op verloren gaan van het broedsel door predatie, broedparasitisme of instabiliteit van het nest. In het broedseizoen werd het aanbrengen van prooien vastgelegd op video. Na het uitvliegen van de jongen of predatie van de nestinhoud werd de dikte van de nestwanden en de hoeveelheid gebruikt nestmateriaal gemeten. Nestgrootte en -massa en dikte van de nestwanden hadden alle weinig of geen invloed op het broedsucces: er werd alleen een negatief verband gevonden tussen nestgrootte en de kans op broedparasitisme, een onverwacht resultaat. Seksuele selectie lijkt meer bepalend voor de nestgrootte. Vrouwtjes investeerden meer in grotere nesten, door er meer eieren in te leggen. Ook mannetjes investeerden meer in grotere nesten, door het aanbrengen van grotere prooien naar grotere nesten. Ook al leidden deze inspanningen niet tot een meetbaar beter broedresultaat, toch lijken beide ouders in te spelen op informatie die ze over hun partner verkrijgen tijdens de gezamenlijke nestbouw.


[close window] [previous abstract] [next abstract]