Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Keller T. (1995) Food of Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis wintering in Bavaria, southern Germany. ARDEA 83 (1): 185-192
Vanwege de spectaculaire toename van de continentale vorm van de Aalscholver, nam ook het aantal overwinterende vogels in Beieren (Zuid-Duitsland) sterk toe. Dit zorgde voor nogal wat opschudding onder zowel beroeps- als sportvissers. In 1990/1991 werd daarom een studie naar het voedselpakket - aan de hand van braakballen - uitgevoerd op twee belangrijke slaapplaatsen: de Chiemsee en de afgedamde rivier de Inn. Op beide plaatsen bleken karperachtigen de belangrijkste prooi te vormen (Rietvoorn, Blankvoorn en Kopvoorn). Echter, op de Chiemsee kwamen tijdens de paai in december/januari ook de commercieel belangrijke marenen (Coregonus spp.) in het dieet voor. Het gemiddeld dagrantsoen van de vogels nam toe in de loop van de winter als gevolg van een toename in het formaat van de gevangen vissen. Mogelijke oorzaken en gevolgen van dit verschijnsel worden besproken. Uitgaande van een gemiddeld dagrantsoen van 400 g verse vis en het aantal berekende vogeldagen werd geschat dat op Chiemsee 3,3% van de totale jaarlijkse visproductie van 55 kg/ha door Aalscholvers werd weggevangen (tegen maar liefst 28% door de beroepsvisserij). De predatiedruk van de vogels werd hier geschat op maximaal1,8 kg/ha. Op de rivier de Inn bedroeg de predatiedruk 6,3 kg/ha, waarmee naar schatting 21% van de totale jaarlijkse visproductie door de vogels werd geconsumeerd. Vooral vanwege de soortsamenstelling van de prooien en de bovengenoemde schattingen lijkt het onwaarschijnlijk dat Aalscholvers de beroepsvisserij in de bestaande situatie aantoonbare schade berokkenen. Wel is het niet uit te sluiten dat sportvissers en Aalscholvers concurreren, met name bij de visserij op Vlagzalm.


[close window] [previous abstract] [next abstract]