Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Moreno E. & Carrascal L.M. (1995) Hoarding Nuthatches spend more time hiding a husked seed than an unhusked seed. ARDEA 83 (2): 391-395
In Centraal-Spanje werd van een populatie Boomklevers met kleurringen het voedselverstopgedrag gedurende de herfst en winter bestudeerd. Boomklevers bleken verschillend om te gaan met gepelde en ongepelde zaden, in deze studie vooral zaden van zonnebloem. Als hypothese werd gesteld dat meer tijd gespendeerd zou worden in het verstoppen van gepelde zaden dan in het verstoppen van ongepelde zaden, omdat 's winters energie kan worden bespaard doordat de ongepelde zaden onmiddellijk kunnen worden gegeten. De Boomklevers bleken bij de voedertafel een aanzienlijk deel van hun tijd te spenderen aan het openhakken van de zonnepitten. Ook werd meer aandacht besteed aan het verstoppen van de opengebroken zaden: de vogels waren langer afwezig na het openbreken van een zonnepit en er werd een grotere afstand afgelegd dan bij een ongepelde zonnepit. Dit bevestigt inderdaad de theorie dat waardevol voedsel beter en verder weg wordt verstopt, en er dus meer tijd aan wordt besteed, dan aan minder waardevol voedsel.


[close window] [previous abstract] [next abstract]