Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Koivula K., Rytkonen S. & Orell M. (1995) Hunger-dependency of hiding behaviour after a predator attack in dominant and subordinate Willow Tits. ARDEA 83 (2): 397-404
Van Matkopmezen werd in gevangenschap bekeken hoe individuen van verschillende sociale status in een groep reageerden op het aanbod van voedsel in relatie tot de aanwezigheid van een predator. Het nemen van risico werd hierbij uitgedrukt als de duur waarin geschuild werd na een aanval van een gesimuleerde predator. De aangeboden hoeveelheid voedsel werd gemanipuleerd, om uit te zoeken tot welk niveau risico aanvaardbaar werd geacht door de vogels. Zoals verwacht namen uitgehongerde individuen meer risico dan verzadigde soortgenoten, ongeacht hun sociale status. Er werd geen verschil gevonden in schuilgedrag tussen dominante en ondergeschikte vogels bij een gelijk aanbod van voedsel. De auteurs concluderen dan ook dat het tijdens eerdere onderzoeken gevonden roekeloze gedrag van ondergeschikte vogels in een groep in relatie tot diverse antipredatorgedragingen te maken heeft met het hoge risico van uithongering als gevolg van een beperkt voedselaanbod.


[close window] [previous abstract] [next abstract]