Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Tella J.L., Gortazar C., Gajon A. & Osacar J.J. (1995) Apparent lack of effects of a high louse-fly infestation (Diptera, Hippoboscidae) on adult colonial Alpine Swifts. ARDEA 83 (2): 435-439
Een populatie Alpengierzwaluwen in Teruel (Noordoost- Spanje) vertoonde de hoogste infectiegraad (74%) met luisvliegen ooit bij vogels waargenomen. Dit zou veroorzaakt worden door de beperkte mogelijkheden om in de veren te pikken. De infectiegraad bij tweedejaarsvogels was lager dan die bij volwassen dieren, waarschijnlijk door hun status van niet-broedend. Het hebben van parasieten had geen effect op de conditie en ook niet op de kans van het overdragen van bloedparasieten. Omdat de luisvliegen nogal beweeglijk zijn, suggereren de onderzoekers dat de infectieduur slechts kort is. De Alpengierzwaluwen worden dus niet be´nvloed in termen van achteruitgang in lichamelijke conditie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]