Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Liechti F., Ehrich D. & Bruderer B. (1996) Flight behaviour of White Stork Ciconia ciconia on their migration over southern Israel. ARDEA 84 (1): 3-13
Met behulp van een volgradar werden ruim 200 vluchten van Witte Ooievaars vastgelegd gedurende de voor- en najaarstrek 1991/1992 boven twee locaties in IsraŽl. Uit de analyse van deze waarnemingen bleek dat vooral vogels die alleen vlogen geen optimaal gebruik maakten van de thermiek. Compensatie van verdrifting door zijwind werd alleen waargenomen bij grote groepen. De trekrichting van alleen vliegende individuen vertoonde een grotere spreiding dan de trekrichting van groepen. Vanaf het begin van de trek, twee tot drie uur na zonsopgang, steeg de vlieghoogte tot 2000 m vroeg in de middag. Hoogvliegende vogels konden profiteren van de sterkste thermiek, terwijl zij die lager vlogen alle soorten thermiek gebruikten. Verschillen in vlieggedrag tussen voor- en najaar werden veroorzaakt door verschillen in de omstandigheden. De aanpassing van het gedrag aan de verticale en horizontale luchtstromingen is bij Ooievaars minder goed dan bij roofvogels, maar de nadelen hiervan lijken gecompenseerd te worden door de voordelen die het trekken in troepen oplevert.


[close window] [previous abstract] [next abstract]