Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Gronstol G.B. (1996) Aerobatic components in the song-flight display of male Lapwings Vanellus vanellus as cues in female choice. ARDEA 84 (1): 45-55
Dit is een analyse van de luchtbalts van Kieviten Vanellus vanellus in een graslandgebied in westelijk Noorwegen. Broedende Kieviten bereiken hier een grote dichtheid en er komt veel veelwijverij (polygynie; een mannetje dat is gepaard met 2-3 vrouwtjes) voor. Op basis van video-opnamen werden componenten van de luchtbalts gescoord, die op hun beurt werden gecorreleerd met onafhankelijke schatters voor de attractiviteit (voor vrouwtjes) van zo'n mannetje in de veronderstelling dat mannetjes mogelijk beoordeeld worden op de behendigheid waarmee ze tijdens de luchtbalts energetisch en technisch moeilijke vliegbewegingen maken; bewegingen die misschien wellijken op competitief en nestverdediginggedrag. De grootte van de hoek ten opzichte van het horizontale vlak (de 'steilheid') waarmee mannelijke Kieviten over de kop buitelden bleek inderdaad positief gecorreleerd te zijn met het aantal vrouwtjes dat zo'n mannetje had versierd. Steilheid correleerde negatief met de legdatum, als een uitbijter (mogelijk een vogel waarvan de eerste broedpoging over het hoofd was gezien) tenminste buiten de berekening werd gehouden. De steilheid van de duik tijdens de baltsvlucht correleerde verder met voedseldichtheid (totale dichtheid aan regenwormen) in het territorium van de mannetjes, hoewel voedsel op zich de attractiviteit van een mannetje niet voorspelde. De steilheid van de duik tijdens de luchtbalts lijkt dus een maat te zijn voor mannelijke kwaliteit. Het relatief grotere vleugeloppervlak van mannetjes ten opzichte van vrouwtjes zou kunnen zijn uitgeselecteerd door een proces van partnerkeuze dat op vliegbehendigheid is gericht.


[close window] [previous abstract] [next abstract]