Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Tomkovich P.S. & Soloviev M.Y. (1996) Distribution, migrations and biometrics of Knots Calidris canutus canutus on Taimyr, Siberia. ARDEA 84 (1): 85-98
In twee series van drie opeenvolgende zomers (1982/1984 en 1990-1992) werd de broedbiologie van Kanoetstrandlopers Calidris canutus in het hoogarctische kustgebied van het Taimyr schiereiland in Noord-Siberie onderzocht. Gegevens over de biometrie van op het nest gevangen en verzamelde vogels, trekwaarnemingen en recente terugmeldingen van in Taimyr geringde broedvogels worden in dit artikel gecombineerd met een samenvatting van alle gepubliceerde en ongepubliceerde gegevens over de broedverspreiding van Kanoetstrandlopers in Noord-Siberie. Op basis van een discriminant analyse van de biometrische verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes werd een formule ontwikkeld om op het nest gevangen vogels te seksen op grond van snavel- en vleugellengte. Alle verzamelde gegevens ondersteunen de in de literatuur geformuleerde hypothese dat Kanoetstrandlopers van Taimyr tijdens de voor- en najaarstrek in West- Europa verblijven. Het lijkt erg waarschijnlijk dat deze populatie in de kustgebieden van West- Afrika overwintert, hoewel dat nog steeds niet met een directe terugmelding bewezen is. Een samenvatting van de gegevens over de dichtheden aan broedparen in het bekende broedareaal op Taimyr bevestigt de veronderstelling dat slechts 72.500 van de 500.000 in West-Afrika overwinterende Kanoetstrandlopers op het Taimyr schiereiland als broedparen gevonden kunnen worden. Dit suggereert dat er in SiberiŽ nog een onbekend broedgebied ligt dat op ontdekking wacht.


[close window] [previous abstract] [next abstract]