Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Nager R.G. & Wiersma P. (1996) Physiological adjustment to heat in Blue Tit Parus caeruleus nestlings from a Mediterranean habitat. ARDEA 84 (1): 115-125
Pimpelmezen Parus caeruleus ogliastrae op Corsica broeden later in het seizoen dan de mezen van het Europese continent. Deze aanpassing aan de late voedselpiek aldaar maakt dat de temperatuur tijdens het broedseizoen hoog is. Door deze hoge temperaturen verdampen de jongen veel water, terwijl het watergehalte van de aangevoerde prooien laag is. Als water een limiterende factor is verwachten we fysiologische aanpassingen van de jonge Pimpelmezen aan het warme klimaat, zoals een verlaagd metabolisme. Wij hebben het rustmetabolisme en het waterverbruik van 20 volgroeide nestjongen van Corsicaanse Pimpelmezen gemeten met behulp van een 'open-flow' respirometer. Het rustmetabolisme bij thermoneutrale temperaturen is slechts 0,117 W, hetgeen aanzienlijk lager is dan verwacht op basis van allometrische relaties. De verdampingssnelheid bij 25C lag 40,8% onder de waarde verwacht op basis van het lichaamsgewicht. De gevonden besparing van verdampingswater komt overeen met de verwachte besparing als gevolg van de verlaagde metabolische warmteproductie. De fysiologie van nestjonge Pimpelmezen op Corsica lijkt hierdoor meer op die van soorten van een heet en droog klimaat dan op die van continentale Europese Paridae.


[close window] [previous abstract] [next abstract]