Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Brinkhof M.W.G. (1997) Seasonal variation in food supply and breeding success in European Coots Fulica atra. ARDEA 85 (1): 51-65
De overleving van Meerkoetkuikens vertoont in de meeste jaren een convex seizoenspatroon. Door de timing van broedzorg experimenteel te veranderen, bleek dat dit patroon werd veroorzaakt door algemene seizoensvariatie in de omgeving. Een bijvoerexperiment liet vervolgens zien dat het voedselaanbod in de eerste tien dagen na het uitkomen daarbij een causale rol speelde. De nu voorliggende studie onderzoekt de precieze rol van voedsel in het ontstaan van seizoensvariatie in jongenoverleving onder natuurlijke omstandigheden. Daartoe werd in drie jaren de voedselbeschikbaarheid en de voedselopname gemeten en gerelateerd aan de kuikenoverleving. Waarnemingen aan Meerkoetfamilies lieten zien dat insecten, kokerjufferlarven en Driehoeksmosselen de belangrijkste componenten in het kuiken dieet waren. Door de seizoensvariatie in beschikbaarheid en opname van de verschillende voedselitems direct te correleren met de kuikenoverleving, kwamen insecten echter overduidelijk als sleutelfactor naar voren. Het aanbod aan insecten op het wateroppervlak en in het dieet was in ieder jaar het grootst in het midden van het seizoen. De exacte timing en het niveau van de insectenpiek verschilde evenwel tussen jaren en daarmee konden verschillen in het seizoenspatroon in kuikenoverleving tussen jaren statistisch worden verklaard. Seizoensvariatie in de beschikbaarheid van insecten was daarmee ge´dentificeerd als de cruciale factor in het causale verband tussen de timing van broeden, voedselaanbod en kuikenoverleving.


[close window] [previous abstract] [next abstract]