Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Pulliainen E. & Saari L. (1997) Attendance at the nest of polyandrous Dotterel Charadrius morinellus in Finland. ARDEA 85 (1): 67-71
Bij Morinelplevieren broedt het ♂ in de regel de eieren uit en verzorgt de jongen. Sommige ♀♀ kunnen hierdoor legsels bij meerdere ♂♂ kort na elkaar hebben. In een studiegebied in Finland vonden de onderzoekers bij slechts 12,5% van de nesten een bijdrage aan het broeden door de ♀♀. Een polyandrisch ♀ werd in detail gevolgd. Op de dag nadat zij haar eerste ♂had voorzien van een compleet legsel van drie eieren, werd ze in het gezelschap van haar tweede ♂gezien. Het eerste ei in het tweede nest werd gelegd vijf dagen na het laatste ei in het eerste nest. Drie dagen later was ook dit nest met drie eieren compleet. Het ♀ leverde tijdens de dagen van de eileg in het eerste nest wel een bijdrage aan het broeden. Later bezocht zij dit nest nog een aantal malen, maar werd of weggejaagd of genegeerd. Het ♀ toonde ook interesse in de uitgekomen kuikens van het eerste legsel, maar ook toen werd ze verjaagd. Meer zorg besteedde ze aan het bebroeden van het tweede legsel. Hier broedden ♂en ♀ ongeveer even veel. In deze periode had het ♀ ook een aantal malen contact met een niet nader bekende, andere vogel. Of dit tot een derde legsel heeft geleid, is niet bekend. De eieren van het tweede legsel kwamen niet uit. Het ♀ werd nog weken na het opgeven van dit tweede legsel in gezelschap van haar tweede ♂gezien. Het tweede ♂paarde met het ♀ kort nadat zij haar eerste legsel compleet had. Dit betekent, dat hij er niet zeker van kon zijn, dat de eieren in 'zijn' nest ook door hem bevrucht waren. Theoretisch lijkt het beter voor een tweede ♂om een paar dagen te wachten en gedurende die tijd het ♀ van andere ♂♂af te schermen. Een dergelijke wachtstrategie werd eerder voor Morinelplevieren beschreven, maar werd hier dus niet gevolgd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]