Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Le-Court C. & Aguilera E. (1997) Dispersal and migration in Eurasian Spoonbills Platalea leucorodia. ARDEA 85 (2): 193-202
In Spanje bevinden zich in het Doņana Nationale Park en in het Odiel reservaat, 50 km ten noordwesten hiervan, kolonies van de Lepelaar Platalea leucorodia. In het Odiel reservaat werden tussen 1985 en 1991 in totaal 1.787 jonge Lepelaars gekleurringd, waarvan er tot 1995 1046 zijn teruggemeld. In 1991 en 1993 werden bovendien 76 adulte vogels gevangen en geringd, waarvan er 62 werden teruggemeld. De Spaanse Lepelaars overwinteren in Senegal, gemiddeld iets zuidelijker dan hun Nederlandse soortgenoten. Veel Nederlandse vogels doen Odiel aan in de herfst, op weg naar hun overwinteringgebieden in Mauritanië en Senegal. In september zijn er in Odiel meer (geringde) Nederlandse dan Spaanse vogels aanwezig omdat laatstgenoemde dan al zijn weggetrokken. Vogels uit beide populaties keren vanaf januari terug in Odiel. De meeste jonge Lepelaars trekken vrij snel na het uitvliegen naar Afrika en jongen die vroeg in het seizoen geboren zijn kunnen al in augustus in Senegal aankomen. Een zeer gering aantal jonge vogels blijft in Spanje overwinteren; de meeste dieren keren pas in hun derde jaar terug uit Afrika. Interessant is een kleine groep 'zwerfjongeren'. Met name vroeg in het seizoen uitgevlogen jongen worden in de zomer soms ver ten noorden van hun geboorteplaats teruggezien; in extreme gevallen tot in Frankrijk. Ook volwassen Lepelaars kunnen na het broedseizoen gaan zwerven alvorens naar Afrika te vertrekken. Ruim 2% van de oude vogels werd op ten minste 100 kilometer ten noorden van Odiel/Doņana teruggemeld, uit Portugal, Frankrijk en zelfs uit Nederland. De Spaanse vogels gebruiken dus niet alleen dezelfde trekroute naar Afrika als andere vogels uit W. Europa, maar bezoeken ook kolonies en foerageergebieden van andere populaties. Omgekeerd blijven soms ook enkele uit Nederland afkomstige vogels in de Spaanse kolonies hangen om er te gaan broeden (twee bekende gevallen). Het trek- en zwerfgedrag van de Lepelaar leidt dus tot genetische uitwisseling tussen ver uiteengelegen populaties, en soms zelfs tot de stichting van nieuwe kolonies (Portugal).


[close window] [previous abstract] [next abstract]