Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bauchau V. (1997) Do parasitic mites decrease growth of nestling Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca? ARDEA 85 (2): 243-247
Het effect van parasitaire mijten Dermanyssus hirundinis op de groei en overleving van nestjongen van Bonte Vliegenvangers Ficedula hypoleuca werd getest door middel van een experiment waarin met behulp van een insecticide in de helft van de nestkasten het aantal parasieten werd teruggebracht. Hoewel in de experimentele groep de talrijkheid van mijten aanzienlijk werd gereduceerd, werd er geen verschil gevonden in lichaamsgewicht, loopbeenlengte of het uitvliegsucces tussen de jongen in de experimentele groep en de controlegroep. Er werd echter een negatief verband gevonden in de controle groep tussen lichaamsgewicht en de dichtheid aan mijten, zoals ook al in een oudere, niet-experimentele, studie van Merino & Potti (1995). Ik veronderstel dat deze correlatie een gevolg is van variatie in een of ander kenmerk van ouderkwaliteit en geen direct effect is van de parasitaire mijten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]