Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Saetre G.P., Slagsvold T., Kruszewicz A. & Viljugrein H. (1997) Paternal care in Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca: Energy expenditure in relation to plumage colour and mating status. ARDEA 85 (2): 233-242
In een Darwinistische wereld zou het zo kunnen zijn dat ♀♀ van soorten waarvan beide ouders voor de jongen zorgen er baat bij hebben om meer te investeren in de nakomelingen van seksueel aantrekkelijke partners dan in die van minder aantrekkelijke partners. Dan zouden aantrekkelijke ♂♂het meteen wat rustiger aan kunnen doen om zo hun leven te verlengen en zodoende aan meer paringen toe te komen. Maar als ♂♂ juist aantrekkelijk gevonden worden omdat ze een relatief grote bijdrage aan de broedzorg leveren, dan zou het omgekeerde het gevolg zijn: aantrekkelijke ♂♂ zouden tijdens de broedzorg juist een hoger energieverbruik moeten hebben dan onaantrekkelijke ♂♂. Bij Bonte Vliegenvangers ligt het met die aantrekkelijkheid kennelijk nogal simpel. Erg bonte ♂♂vallen in de smaak; 'schiere' ♂♂doen het bij de ♀♀ wat minder. Om te kijken welke van de bovenstaande hypothesen het meest waarschijnlijk is, werd in een bosgebied in de buurt van Oslo in Noorwegen het energieverbruik van bonte en schiere mannelijke vliegenvangers tijdens de periode van intensieve broedzorg gemeten met behulp van de zwaarwater methode. Tevens werd onderzocht welk type ♂het meest besmet was met malaria-achtige bloedparasieten en met darmparasieten omdat ook zulke ziekten het energieverbruik kunnen be´nvloeden. Helaas kwam er geen verschil uit tussen het energieverbruik (en ook niet tussen belasting met parasieten) van 'aantrekkelijke' (bonte) en 'onaantrekkelijke' (schiere) ♂♂ zodat geen van de bovenstaande hypothesen ondersteund werd. Wei werden er verschillen gevonden tussen ♂♂met een en ♂♂met twee partners: de polygame ♂♂moesten harder werken. Ook al verrichtten bigame ♂♂meestal de meeste broedzorg bij het nest van de eerste partner, het heen en weer reizen tussen twee gezinnen, of een toch wat grotere werkinspanning, kostte kennelijk meer energie. Dit betekent dat polygame ♂♂extra kosten maken. Zulke kosten zouden in het vervolg betrokken moeten worden in modellen om veelwijverij te verklaren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]