Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Mitchell C. (1997) Re-mating in migratory Wigeon Anas penelope. ARDEA 85 (2): 275-277
Bij veel soorten eenden vindt de paarvorming plaats in het overwinteringgebied, nadat de mannetjes het eclipskleed hebben verruild voor het kleurige broedkleed. In het algemeen volgen de mannetjes hun vrouwtje naar haar geboortegrond, om haar te verlaten zodra het legsel voltallig is, of wanneer de kuikens zijn uitgekomen. Er zijn vrijwel geen gegevens voor eenden of deze dieren elk jaar een nieuwe partner kiezen, of dat ze elkaar weer opzoeken in het overwinteringgebied. De auteur onderzocht dit aan individueel gemerkte Smienten Anas penelope, die overwinterden in Z. Schotland. Van vijf paar kwamen beide partners het volgende jaar terug. In drie gevallen hervormde de oude paarband zich; in twee gevallen was er sprake van een 'echtscheiding'.


[close window] [previous abstract] [next abstract]