Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Senar J.C. & Pascual J. (1997) Keel and tarsus length may provide a good predictor of avian body size. ARDEA 85 (2): 269-274
In veel ecologisch onderzoek is lichaamsgrootte een belangrijke maat. Een probleem echter met het begrip 'lichaamsgrootte' is dat er geen algemeen aanvaarde definitie bestaat wat lichaamsgrootte nu precies is en hoe het dient te worden gemeten. Vaak wordt de eerste hoofdas van een hoofdassenanalyse op basis van skeletmaten als een goede indicator van lichaamsgrootte gezien. In de praktijk kleven er nogal wat bezwaren aan deze maat. Een belangrijk bezwaar is dat skeletmaten niet kunnen worden verkregen zonder de vogel te doden. Verschillende onderzoekers hebben daarom gekeken welke maten van het uitwendige van de vogel (bijvoorbeeld de lengte van het loopbeen) overeenstemming vertonen met de bovengenoemde eerste 'skelet' hoofdas. De resultaten van deze studies vielen nogal tegen. Geen enkele maat of combinatie van maten bleek meer dan 40 tot 60 procent van de variatie in de eerste 'skelet' hoofdas te verklaren. In de hier gepresenteerde studie zijn wij ook op zoek geweest naar een externe maat die sterk correleert met de eerste 'skelet' hoofdas. Bovendien moest de maat die wij zochten eenvoudig maar nauwkeurig zijn te meten. Voor deze studie gebruikten wij een steekproef van 36 Europese Kanaries. Een stapsgewijze meervoudige regressie liet zien dat de eerste 'skelet' hoofdas goed te voorspellen is op basis van de lengte van de borstbeenkam en het loopbeen. Deze twee maten namen 76% van de totale variatie in de eerste 'skelet' hoofdas voor hun rekening. Tot nu toe werd nog geen gebruik gemaakt van de borstbeenkam als voorspeller van lichaamsgrootte, maar zonder het gebruik van deze maat kwam in onze studie de verklaarde variantie niet hoger uit dan 63%. Kortom, de lengte van de borstbeenkam in combinatie met de lengte van het loopbeen is een eenvoudige en betrouwbare voorspeller van de lichaamsgrootte van vogels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]