Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Dmitrenok M., Demongin L. & Zhurauliov D. (2005) Three cases of replacement clutches in the Great Bittern Botaurus stellaris. ARDEA 93 (2): 271-274
Tijdens intensief onderzoek naar Roerdompen Botaurus stellaris in Wit-Rusland en Frankrijk werden 15 vrouwtjes van een zender voorzien. Van de 15 nesten mislukten er 10 voor het uitvliegen door predatie. Minstens 3 van de 10 vrouwtjes gingen 622 (gemiddeld 14) dagen na de verstoring opnieuw tot eileg over. De verstoringen vonden plaats in het late eistadium of vroege jongenstadium. Het is onbekend of verstoringen in een later stadium ook tot productie van een vervolglegsel leiden. De vervolglegsels lagen gemiddeld 1562 m verwijderd van het eerste nest. Deze bevindingen suggereren dat bij verlies van een broedsel het produceren van een vervolglegsel mogelijk een normale strategie van Roerdompen is. Bovendien lijkt het erop dat de vogels bij een tweede nestelpoging partner- noch plaatstrouw betrachten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]