Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bulyuk V.N. (2006) At what time of the day do passerine nocturnal migrants arrive at their breeding sites? ARDEA 94 (1): 132-139
Het is verbazingwekkend dat trekvogels ieder jaar de weg weten te vinden naar hun broedplaats, maar hoe ze het laatste deel van hun tocht afleggen weten we slecht. Dit geldt helemaal voor zangvogels die s nachts trekken. Er zijn drie verschillende mogelijkheden waarop trekvogels de laatste etappe afleggen. (1) Wanneer ze bekend gebied naderen stoppen ze met vliegen, en zoeken vervolgens met daglicht hun voormalige broedplek op. (2) Wanneer het broedgebied op minder dan een nacht vliegen genaderd is, passen vogels hun vertrektijd aan zodat ze in de vroege morgen in het broedgebied arriveren. (3) Indien trekvogels een bijzonder goed navigatie vermogen hebben kunnen ze ook op ieder willekeurig moment van de nacht hun broedgebied lokaliseren. Deze studie probeert bewijs te vinden voor de laatste twee mogelijkheden. Daartoe werden s nachts hoge mistnetten geplaatst bij het ringstation Rybachy op de Koerse Schoorwal aan de zuidoostkust van de Oostzee. In deze netten werden in het voorjaar van 19982002 tien individuen gevangen die daarvoor als nestjong of als broedvogel op deze plaats waren geringd (zes Kleine Karekieten Acrocephalus scirpaceus, drie Bosrietzangers A. palustris en n Braamsluiper Sylvia curruca). Er werd aangenomen dat dit lokale broedvogels waren, die juist aankwamen van hun laatste trekvlucht. Van de tien vogels werden zeven in de periode van 12060 minuten voor zonsopgang gevangen, en de andere drie in de periode van 240180 minuten voor zonsopgang. Deze gegevens ondersteunen de hypothese dat nachtelijke trekvogels hun aankomst op hun broedgebied vrij precies samen laten vallen met de ochtendschemering. De vangsten van vogels in het duister laten zien dat deze nachtelijke trekkers goed in staat zijn om, ondanks het beperkte zicht, toch zeer precies hun einddoel te bereiken. Deze gegevens laten de mogelijkheid open dat een deel van de trekvogels overdag de laatste etappe naar het einddoel van de trek aflegt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]