Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Poisbleau M., Fritz H., Dano S. & Lambrechts M.M. (2006) Body measurements and hormonal within-pair covariation in wintering and spring staging Dark-bellied Brent Geese Branta bernicla bernicla. ARDEA 94 (1): 127-131
Tussen succesvolle partners moet het ‘klikken’, bijvoorbeeld doordat ze even oud zijn, even groot, of dezelfde gedragingen vertonen. In dit artikel wordt onderzocht of er sprake is van overeenkomsten tussen man en vrouw binnen paartjes Rotgans Branta bernicla. Ganzen kiezen elkaar voor het leven dus een goede match is belangrijk. Vogels werden gevangen in de winter (Frankrijk) en in het voorjaar (Nederland) om ze op te meten en bloed af te nemen voor hormoonbepalingen. De lichaamscondities van partners waren in de winter nauw gecorreleerd. Dat is begrijpelijk want man en vrouw trekken samen op. In het voorjaar verdween deze overeenkomst, wat verklaard werd uit de extra inspanningen van mannen om hun vrouw te beschermen. Er bleek geen verband te bestaan tussen de lichaamsmaten van de partners, dus de grootte van de man voorspelde niets over die van de partner. Evenmin bestond verband tussen de testosteronspiegels in het bloed (als maat voor agressie) van beide partners, of tussen gehaltes van triidothyronine (T3, maat voor metabolisme en activiteit). Er werd een verband verwacht tussen de testosteronspiegel van het mannetje en het voorjaarsgewicht van hun partner maar dat bleek niet het geval. Dit negatieve resultaat werd herleid tot de gevolgde methodiek: in plaats van een eenmalige bepaling van hormoonspiegels per individu, zoals in deze studie, is het beter frequent door de tijd monsters te nemen. Bij vrijlevende dieren kan dat echter lastig zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]