Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Förschler M.I. & Kalko E.K.V. (2006) Age-specific reproductive performance in Citril Finches Carduelis [citrinella]. ARDEA 94 (2): 275-279
Jonge zangvogels hebben vaak in hun eerste levensjaar een lager broedsucces dan adulte vogels. Dit geldt ook voor de Citroenkanarie Carduelis [citrinella]. In de naaldbossen van het Zwarte Woud, de Pyreneeën, Corsica en Sardinië zijn legselgrootte, uitkomstpercentage, broedsucces (percentage eieren dat een uitgevlogen jongen oplevert) en het nestsucces (percentage nesten met ten minste één uitvlogen jong) bepaald van subadulte en adulte Citroenkanaries. Bij paren waarvan minstens een van de ouders een subadulte vogel was, viel het nestsucces lager uit dan bij paren waarvan beide vogels adult waren. Was de subadulte ouder een man, dan was ook het broedsucces lager. Citroenkanaries zijn weinig productief gedurende hun eerste broedseizoen omdat de vaardigheden om voedsel te zoeken in de arme naaldbossen nog onvoldoende is ontwikkeld. Zo’n eerste poging zou dus vooral worden gedaan om voldoende kennis te verwerven voor volgende jaren. De Citroenkanarie is een relatief langlevende soort. Vogels van deze soort kunnen zich daarom een lange leerperiode veroorloven. Ze verschillen daarin van Sijsjes Carduelis spinus (en misschien ook van Kruisbekken Loxia curvirostra), kortlevende soorten met een lage jaarlijkse overleving, die al op jonge leeftijd tot broeden komen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]