Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Marques P.A.M., Márquez R. & Vicente L. (2006) Brood size and nestling vocal begging behaviour in the Spanish Sparrow Passer hispaniolensis. ARDEA 94 (2): 203-210
De wijze waarop jonge vogels bedelen, heeft invloed op het voergedrag van de ouders. De snavel wijd opensperren, naar voren dringen en luid roepen behoren tot het rijke repertoire van jongen om de oudervogel te bewegen voedsel af te geven. Afhankelijk van welke eigenschappen ten goede komen aan de overlevingskans van de jongen kan voorspeld worden dat de intensiteit van bedelen toe- of juist afneemt met de broedselgrootte. Het eerste kan worden verwacht als concurrentie om voedsel een belangrijk aspect is (de grootste schreeuwers krijgen het meeste). Daarentegen kan ook belangrijk zijn dat de jongen als één blok opereren, en de totale geluidsproductie van het nest min of meer constant is. In dat geval neemt de bedelintensiteit per jong dus af bij grotere broedsels. Met een dergelijk gedrag wordt bijvoorbeeld voorkomen dat predatoren een te luidruchtig nest vinden. Het kan ook effectiever tegenover de ouders zijn als de jongen geluid produceren zonder dat ze door elkaar roepen. Bovendien kan het voor de jongen gunstig zijn als ze de energie beperkt houden die ze in bedelen stoppen. Dit onderzoek in Zuid-Portugal beschrijft het effect van broedselgrootte op het bedelgedrag van jonge Spaanse Mussen Passer hispaniolensis. De bedelgeluiden werden vastgelegd met een microfoon die boven het nest was opgehangen, en later elektronisch geanalyseerd. Het bleek dat zowel het aantal malen dat een jong riep in de eerste seconden na aankomst van de ouder als de intensiteit van het bedelen (onder meer gemeten aan het aantal bedelroepen per jong in de eerste vijf seconden) in de grotere broedsels het laagst was. Hierdoor was de overlap in bedelroepen onafhankelijk van de broedselgrootte. Het lijkt er dus op dat het bedelgedrag van de jongen zich aanpast aan de broedselgrootte. Daarmee wordt overlap in roepen voorkomen, en wordt de boodschap naar de ouder (‘ik heb honger’) het duidelijkst overgebracht. Een alternatieve verklaring voor het waargenomen gedrag is dat de jongen om de beurt roepen zodat bij de geringste inspanning de boodschap (‘er is een nest vol hongerige jongen’) het duidelijkst overkomt – daarmee de ouders aanzettend tot grotere inspanningen om meer voedsel aan te dragen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]