Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Nager R.G. (2006) The challenges of making eggs. ARDEA 94 (3): 323-346
Het maken van eieren kost veel energie en een grote hoeveelheid voedingsstoffen. De benodigde bouwstenen voor de eieren moeten in het algemeen binnen een korte periode worden verzameld, vaak wanneer voedsel nog beperkt beschikbaar is. Experimenten waarin wilde vogels werden bijgevoerd, hebben laten zien dat het tijdstip van eiformatie, het aantal eieren en de kwaliteit ervan mede afhangt van de voedselomstandigheden. De wijze waarop elk van deze aspecten be´nvloed wordt, kan tussen soorten echter verschillen. Bestanddelen waaruit de eieren worden gebouwd, kunnen onttrokken worden aan lichaamsreserves die eerder in de tijd zijn aangelegd, of afkomstig zijn van voedsel dat tijdens de eileg wordt opgenomen. Doordat het maken van eieren een energieverslindend proces is, heeft dit invloed op de fitness van de vogel. Een verhoogde inspanning om meer eieren te leggen kan ten koste gaan van de lichaamsconditie aan het einde van de eileg, de eikwaliteit, het vermogen om jongen te verzorgen en het toekomstig voortplantingssucces.


[close window] [previous abstract] [next abstract]