Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bosch M. & Figuerola J. (1999) Detrimental effects of ticks Ornithodoros maritimus on the growth of Yellow-legged Gull Larus michahellis chicks. ARDEA 87 (1): 83-89
Het leven in kolonies heeft een flink aantal voordelen, zoals de mogelijkheid tot collectieve verdediging tegen predatoren en een verhoging van de efficiŽntie bij het foerageren. Er zijn echter ook kosten. Zo lopen dicht opeen nestelende vogels een groter risico om met ectoparasieten besmet te raken. Parasieten zoals veerluizen en teken hebben allerlei nadelige effecten voor de gastheer, uiteenlopend van een verhoogde sterfte van de gastheer, via een verminderde vruchtbaarheid, tot bijvoorbeeld een geringere vitaliteit van de kuikens. Over het algemeen wordt aangenomen: hoe meer parasieten hoe groter het nadelige effect, en voor jonge vogels zullen de gevolgen al snel groter zijn dan voor oudere dieren. De effecten van ectoparasieten zijn echter nog niet vaak in detail bekeken. Ornithodoros (Alectorobius) maritimus is een teek die in veel zeevogelkolonies in West-Europa en Noordwest-Afrika wordt aangetroffen. Zoals vrijwel alle teken leeft deze parasiet van het bloed van de gastheer. Behalve een direct nadeel (het aftappen van bloed) levert deze parasiet ook risico's op door de overdracht van bijvoorbeeld virusziekten. In dit artikel wordt het effect van een tekenbesmetting op de groei van kuikens onderzocht bij Geelpootzilvermeeuwen Larus michahellis in een kolonie op de Medes Eilanden (NO Spanje). Voorafgaande aan de besmetting met teken bestonden er geen meetbare verschillen tussen de verschillende groepen onderzochte meeuwenkuikens. Kuikens die met teken besmet raakten, bleven achter in de groei (lager gewicht, langzamere groei van de vleugels) dan kuikens waarbij geen teken werden gevonden. Deze onderlinge verschillen waren zelfs zichtbaar bij kuikens van hetzelfde nest. De negatieve effecten op de groei hingen af van de mate van besmetting met teken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]