Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Roulin A., Ducrest A.L. & Dijkstra C. (1999) Effect of brood size manipulations on parents and offspring in the Barn Owl Tyto alba. ARDEA 87 (1): 91-100
Wanneer de totale voedselbehoefte van nestjongen groter is dan verwacht, kunnen de oudervogels al dan niet besluiten harder te gaan werken. Harder gaan werken heeft mogelijk gevolgen voor het toekomstige reproductiesucces van de ouders, bijvoorbeeld door een verhoogde sterftekans. Niet harder gaan werken kan daarentegen leiden tot de dood van een of meer jongen. Ais de 'fitness' van soorten met een lange levensduur vooral gerelateerd is aan het totale aantal broedpogingen, zullen de ouders er goed aan doen hun toekomstig reproductiesucces niet in de waagschaal te stellen en niet harder gaan werken. Deze hypothese werd onderzocht door de legselgrootte van Kerkuilen Tyto alba experimenteel te manipuleren. Sommige legsels werden met twee jongen verkleind, andere met twee jongen vergroot. De gevolgen van deze manipulaties werden zowel voor de ouders als voor de jongen bepaald. De gewichtstoename van alle nestjongen samen, gemeten op de 25ste dag na uitkomst van het eerste ei, is gebruikt als maat voor de inspanning die de ouders leverden. Deze maat bleek niet te verschillen tussen vergrote en verkleinde legsels. Ook het gewicht en de conditie van de ouders tijdens het experiment, het voorkomen van een tweede legsel en het reproductiesucces in het volgende jaar bleken niet te verschillen tussen de twee experimentele behandelingen. Daarentegen was de sterfte van de nestjongen in de vergrote legsels hoger dan in de verkleinde legsels. Bovendien was het lichaamsgewicht van de overlevende jongen in de vergrote legsels lager. We kunnen dus concluderen dat de manipulaties van de legselgrootte wel effect hebben gehad op de jongen, maar niet op de ouders. Kerkuilen leveren kennelijk niet de gevraagde extra inspanning en stellen dus hun toekomstig reproductiesucces niet in de waagschaal.


[close window] [previous abstract] [next abstract]