Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Roshier D.A., Klomp N.I. & Asmus M. (2006) Movements of a nomadic waterfowl, Grey Teal Anas gracilis, across inland Australia Ė results from satellite telemetry spanning fifteen months. ARDEA 94 (3): 461-475
Dit artikel beschrijft de nomadische bewegingen over AustraliŽ van 17 Australische Grijskeeltalingen Anas gracilis die met satellietzenders waren uitgerust. Het onderzoek vond plaats in het zuiden van AustraliŽ (overwegend landbouwgebieden) en in de meer centraal gelegen streken met woestijnen. De vogels overbrugden soms grote afstanden (tot 343 km) als ze van het ene naar het andere gebied vlogen. Die afstand werd binnen enkele uren afgelegd. Vaak bleven de talingen verscheidene maanden op een pleisterplaats hangen. Over een heel jaar verplaatsten de talingen zich soms over meer dan 2000 km. Er bestond geen verschil in het verplaatsingspatroon tussen vogels die in het landbouwgebied waren gevangen en talingen uit de woestijn. De verplaatsingen bleken goed verklaarbaar uit veranderingen in het voedselaanbod of uit de noodzaak om een veilig broedgebied te vinden. De talingen reageerden hierbij niet alleen op lokale veranderingen, maar ze leken in te spelen op gebeurtenissen die soms honderden kilometers verderop plaatsvonden. Een dergelijk opportunistisch gedrag staat haaks op hetgeen trekvogels uit gematigde streken laten zien.


[close window] [previous abstract] [next abstract]