Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Klaassen R.H.G., Nolet B.A. & Bankert D. (2006) The influence of social interactions on the foraging path of Bewickís Swans Cygnus columbianus bewickii. ARDEA 94 (3): 477-484
Foeragerende dieren verplaatsen zich geregeld van voedselplek naar voedselplek. De efficiŽntie waarmee goede voedselplekken worden gevonden, wordt bepaald door de manier waarop het dier zich door de omgeving voortbeweegt. Bij dit onderzoek kijken we vooral naar het effect van sociale interacties op het foerageerpad van een dier. Hiervoor hebben we heel precies de paden van Kleine Zwanen Cygnus columbianus bewickii in kaart gebracht die op ondergrondse knolletjes van het Schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus foerageerden. Wij konden zo precies de afstanden tussen foerageerplekken bepalen. In 24% van alle gevallen was de verplaatsing naar een andere foerageerplek gerelateerd aan een sociale interactie. Een zwaan die door een andere zwaan van zijn plek werd weggejaagd, zwom een significant langere afstand voordat hij weer begon met eten dan een zwaan die een vrije beweging maakte (d.i. een beweging niet gerelateerd aan een sociale interactie). We verwachten dat zoín langere beweging de energieopname van de zwaan negatief beÔnvloedt, omdat door de langere beweging goede voedselplekken minder efficiŽnt worden gevonden. Binnen een groep zwanen bestaat een duidelijke sociale hiŽrarchie: families zijn dominant over paren en losse vogels, en paren zijn dominant over losse vogels. De laatste worden het vaakst weggejaagd van plekken. We verwachten dus dat zij de laagste energieopnames behalen. Singles kunnen hiervoor mogelijk compenseren door zich meer naar de rand van de groep te verplaatsen, waar ze kunnen profiteren van nog niet geŽxploiteerde voedselbronnen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]