Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Mosbech A., Gilchrist G., Merkel F., Sonne C., Flagstad A. & Nyegaard H. (2006) Year-round movements of Northern Common Eiders Somateria mollissima borealis breeding in Arctic Canada and West Greenland followed by satellite telemetry. ARDEA 94 (3): 651-665
Dit onderzoek richtte zich op de trekbewegingen van Noordelijke Eiders Somateria mollissima borealis tussen broedgebieden in West-Groenland en Noordoost-Canada en overwinteringsgebieden in het zuidwesten van Groenland. De gegevens werden verzameld met behulp van ge´mplanteerde satellietzenders. Eiders die in Noordwest-Groenland broedden (n = 10), trokken langs de kust om in het westen en zuidwesten van Groenland te overwinteren. Broedvogels uit het noorden van Canada overwinterden in twee verschillende gebieden. Vogels uit een kolonie bij Southampton Eiland (noordoosten van Canada) trokken door Straat Hudson langs de kust van Labrador en Newfoundland om te overwinterden in de Atlantische Oceaan voor de kust van Canada. Een ander deel van de kolonie bij Southampton Eiland (60%, n = 25) stak de Straat Davis over om in zuidwestelijk Groenland te overwinteren. Deze route werd vooral door vrouwtjes gevolgd (14 van de 18), veel minder door mannetjes (maar 1 van de 6). Zeven van de acht Eiders die in de winter in Zuidwest-Groenland waren gevangen, staken Straat Davis over om in Noord-Canada te broeden. Individuen uit Zuidwest-Groenland trokken niet en bleven binnen 45 km van de nestplek overwinteren, terwijl vogels van andere broedpopulaties afstanden van meer dan 2000 km aflegden. Tijdens de voorjaarstrek werd gemiddeld 60 km per dag afgelegd, tijdens de ruitrek 142 km per dag, en tijdens de najaarstrek 190 km per dag. Het lijkt er daarom op dat Eiders tijdens de voorjaarstrek moeten voedsel zoeken, of dat ze tijdens de trek belemmerd worden door ijsomstandigheden. Omdat klimatologische en ijsomstandigheden verschillen tussen noordoostelijk Canada en West-Groenland, gedragen Eiders uit beide gebieden zich anders wat betreft overwintering en trek.


[close window] [previous abstract] [next abstract]