Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Merkel F.R., Mosbech A., Sonne C., Flagstad A., Falk K. & Jamieson S.E. (2006) Local movements, home ranges and body condition of Common Eiders Somateria mollissima wintering in Southwest Greenland. ARDEA 94 (3): 639-650
In dit onderzoek worden de zwerfbewegingen, de grootte van het leefgebied en de lichaamsconditie van overwinterende Noordelijke Eiders Somateria mollissima borealis onderzocht bij Nuuk op Zuidwest-Groenland. Het onderzoek vond plaats aan het einde van de winters in 2000 en 2001. Hiertoe werden 33 Eiders voorzien van een satellietzender en werden dode Eiders verzameld. De meeste Eiders waren plaatstrouw met een gemiddelde ‘home range’ van 67,8 km2, en een kerngebied van 8,1 km2. De dagelijkse trekbewegingen piekten tijdens de ochtend- en avondschemering, wanneer de vogels kennelijk tussen voedsel- en rustgebied pendelden. Er werd op gemiddeld 1,7 km afstand van de foerageerplek geslapen. Van de vogels die langs de kust waren gevangen, gebruikte slechts 8–29% de binnenlandse fjorden, ondanks de hoge mate van verstoring langs de kust. De vogels die naar het binnenland waren getrokken, keerden echter niet naar de kust terug. De waarnemingen onderstrepen het belang om bij het beheer van overwinterende Eiders in Zuidwest-Groenland rekening te houden met de sterke plaatstrouw van de soort. De lichaamsconditie van volwassen vogels in de fjorden was gelijk aan, of beter dan, die van vogels langs de kust. De lichaamsgewichten varieerden in de fjorden echter meer dan aan de kust, hetgeen erop duidt dat de voedselbronnen in de fjorden minder voorspelbaar zijn. Ondiep water, waar de Eiders voedsel zochten, was in de fjorden beperkt tot een strook vlak onder de wal waardoor ze bovendien gevoelig bleken voor predatie door Zeearenden Haliaeetus albicilla. De lichaamsconditie nam aan het eind van de winter af (n = 4), hetgeen erop duidt dat lichaamsreserves voor de broedperiode elders worden verzameld.


[close window] [previous abstract] [next abstract]