Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Furness R.W., Crane J.E., Bearhop S., Garthe S., Käkelä A., Käkelä R., Kelly A., Kubetzki U., Votier S.C. & Waldron S. (2006) Techniques to link migration patterns of seabirds with diet specialization, condition and breeding performance. ARDEA 94 (3): 631-638
Er is veel onderzoek verricht aan het broedsucces van zeevogels in relatie tot de voedselomstandigheden in het broedseizoen, maar er is veel minder bekend over de invloed van voedsel in de winter op de overleving en het broedsucces. Nog minder is bekend over het effect van voedsel op trekpatronen of de ‘home range’ in de winter. De Grote Jager Stercorarius skua is een koloniebroeder met een ruim scala aan technieken om voedsel te vinden. De onderhavige studie onderzocht de trekroutes en verspreiding in de winter van adulte Grote Jagers door ze te vangen op het nest en te voorzien van satellietzenders en dataloggers. De voedselsamenstelling werd bestudeerd door directe waarnemingen, door bepaling van vetzuursamenstelling in het bloed en gehaltes van stabiele isotopen in de veren. Voor het laatste werden stukjes van 1 cm van een deel van de slagpennen verzameld. Daarnaast werd van gekleurringde vogels de lichaamsconditie en het broedsucces bepaald. Er bleken grote verschillen tussen individuele jagers te bestaan in de ‘home range’ in de winter; sommige overwinterden voor de kust van Spanje en Portugal, andere voor de kust van West-Afrika. Het zuidelijke voorkomen was een verrassing en heeft mogelijk te maken met een nieuwe gewoonte om afval te eten afkomstig van visserij, die de afgelopen jaren op het West-Afrikaans Continentaal Plat tot ontwikkeling is gekomen. De samenstelling van vetzuren in het jagersbloed wees erop dat veel bodemvissen – afval van vissersboten – werden gegeten. Het onderzoek met stabiele isotopen liet een afwijkende samenstelling van de voedselkeuze tijdens de rui (september tot december) zien. De verzamelde gegevens zullen bijdragen aan het begrijpen van de verbanden tussen winterverspreiding, voedselomstandigheden in de winter en daaropvolgend broedsucces bij zeevogels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]