Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Glahder C.M., Fox A.D., Hübner C.E., Madsen J. & Tombre I.M. (2006) Pre-nesting site use of satellite transmitter tagged Svalbard Pink-footed Geese Anser brachyrhynchus. ARDEA 94 (3): 679-690
In dit onderzoek zijn de trekroutes van de Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus van Denemarken naar Spitsbergen nader onderzocht. De aandacht richtte zich vooral op plekken op Spitsbergen die de ganzen aandoen voor ze gaan broeden – een belangrijke periode in de jaarcyclus waarvan bij de onderzochte soort tot nu toe weinig bekend is. Om de ganzen te volgen werden in maart 2003 en 2004 14 adulte ganzen in Denemarken (Vest Stadil Fjord) gevangen en voorzien van satellietzenders die op batterijen (11) of zonne-energie (3) werkten. Vanuit Denemarken vlogen de gezenderde ganzen eerst richting Midden-Noorwegen, naar de streek rond de Trondheim Fjord. Na 2–3 weken trokken ze door naar Vesterålen in Noord-Noorwegen (aankomst- en vertrekdata 10 en 17 mei 2003 en 15 en 19 mei 2004). Gemiddeld bleven de gezenderde ganzen hier 4–6 dagen. Vanaf Vesterålen trokken de ganzen linea recta naar Spitsbergen, waar ze gemiddeld op 22 mei 2003 en 21 mei 2004 aankwamen. De ganzen pleisterden hier in kustgebieden in het zuidwesten van Spitsbergen (5 vogels) en rond de Isfjord in Centraal-Spitsbergen (6), gebieden die worden gekenmerkt door een vroege inval van de dooi. Tot 1 juni verbleven de ganzen gemiddeld op twee pleisterplaatsen. In beide jaren werden de eerste eieren in Sassendalen, Centraal-Spitsbergen, tussen 26 en 31 mei gelegd. De kans is dus groot dat de gezenderde vogels vóór 1 juni op hun broedplek waren aangekomen. De betrekkelijk korte tijd tussen aankomst op Spitsbergen en eileg maakt het aannemelijk dat de eieren al in Vesterålen tot ontwikkeling beginnen te komen. Deze veronderstelling werd ondersteund door waarnemingen van zich ontwikkelende eieren bij ganzen die bij aankomst op Spitsbergen zijn geschoten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]