Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Flikweert M., Prins T.G., de Freitas J.A. & Nijman V. (2007) Spatial variation in the diet of the Barn Owl Tyto alba in the Caribbean. ARDEA 95 (1): 75-82
De kosmopolitische Kerkuil Tyto alba is de enige uilensoort die op Bonaire, Nederlandse Antillen, voorkomt. De soort zit vooral op de kalksteenhellingen die het eiland omzomen. Bonaire is slechts 88 km2 groot, en ligt 87 km ten noorden van Venezuela. Er heerst een aride klimaat met een gemiddelde temperatuur van 28°C en een gemiddelde neerslag van 463 mm per jaar. Over het menu van de Kerkuilen van Bonaire is niets bekend. In februari–maart 2003 werden daarom op 25 verschillende roestplekken 233 verse braakballen verzameld; deze waren goed voor 755 identificeerbare prooiresten. Er werden opvallende verschillen in menusamenstelling gevonden, afhankelijk van de verzamelplek. Waar op de ene locatie insecten ontbraken in het menu, en een zangertje Dendroica petechia en Zwarte Ratten Rattus rattus de hoofdtoon voerden, bestonden de braakballen op andere plekken overwegend uit insecten, of uit een allegaartje van vogelsoorten, al dan niet aangevuld met reptielen. Deze verschillen bleven overeind als de prooikeus werd uitgedrukt in biomassa. In vergelijking met braakbalanalyses van Kerkuilen elders uit het Caribische gebied, waaronder de rest van de Nederlandse Antillen, de Turks - en Caicos Eilanden, de Kaaimaneilanden, Hispaniola en Jamaica, bleken de uilen van Bonaire veel insecten en vogels te vangen. Elders betrof dat overwegend ratten en muizen, en in mindere mate vogels. Mogelijk dat het aride klimaat van Bonaire tot een veelzijdiger menu heeft geleid, waarbij insecten en reptielen een groter aandeel in de voedselkeus vormen. Daarnaast is het mogelijk dat sommige uilen van Bonaire zich hebben gespecialiseerd in bepaalde prooisoorten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]