Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Barriocanal C. & Robson D. (2007) Spring passage of Willow Warbler Phylloscopus trochilus across the western Mediterranean: comparing islands with the mainland. ARDEA 95 (1): 91-96
Veel zangvogels die bij ons broeden, overwinteren in Afrika en doorkruisen op weg naar het noorden het westelijke Middellandse Zeegebied. Daarbij kunnen de vogels kiezen tussen een route dwars over zee of een route langs de kust van Afrika met een oversteek bij de Straat van Gibraltar. Tegenover het voordeel van de kortere route over zee staan risico’s van onvoorspelbaarheid van het weer en gebrek aan rustplaatsen. Te verwachten is daarom dat de keuze voor de route afhangt van bijvoorbeeld de tijdsdruk waaronder de vogels staan en de grootte van opgeslagen energiereserves. De onderhavige studie vergeleek het trekpatroon en de morfologie van Fitissen Phylloscopus trochilus op beide trekroutes. Dit gebeurde op basis van vangsten in het noordoosten van Spanje (Aiguamolls de l’Empordà) en op een van de Balearische eilanden (Cabrera). Vogels werden gevangen tussen 16 april en 15 mei in de jaren 1993–2001. Tijdens deze periode werden op de vaste wal 1382 Fitissen gevangen, op het eiland 4328. Hiervan werden in hetzelfde seizoen 5,2% respectievelijk 2,2% teruggevangen. Vogels namen tussen de vangsten amper toe in gewicht, wat erop wijst dat ze de vanggebieden niet gebruikten om lichaamsreserves aan te leggen voor het vervolg van de trek. In beide gebieden werden in de loop van het seizoen kleinere vogels, gemeten naar vleugellengte, gevangen. De doortrek van Fitissen op de vaste wal was een week vroeger dan op het eiland. Bovendien was de gemiddelde vleugellengte op de vaste wal langer dan op het eiland, hoewel het verschil niet groot was (1,3 mm, 2%). Er wordt verondersteld dat populaties met een verschillende geografische herkomst gebruikmaken van de twee trekroutes.


[close window] [previous abstract] [next abstract]