Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Meissner W. (2007) Stopover strategy of adult and juvenile Red Knots Calidris c. canutus in the Puck Bay, southern Baltic. ARDEA 95 (1): 97-104
Voor Kanoeten Calidris c. canutus op najaarstrek lijkt het zuiden van de Oostzee op het eerste gezicht een matig tussenstopgebied. De zandige kust herbergt amper schelpdieren en de voedselomstandigheden zijn onvoorspelbaar vanwege de windrichting en windkracht, die de waterstand en daarmee de mogelijkheid om voedsel te zoeken bepalen. Om te onderzoeken of deze onvoorspelbare voedselomstandigheden een weerslag hebben op de snelheid waarmee Kanoeten lichaamsreserves aanleggen, werden vogels gevangen en gewogen in de Puck Baai in Polen. In dit gebied aten Kanoeten vooral Zeeduizendpoot Nereis sp., Vlokreeft Gammarus sp., Wadslakje Hydrobia sp. en kleine insecten die ze van het zand oppikten. Er werden aanzienlijk meer jonge (1071) dan oude vogels (410) gevangen. Op basis van terugvangsten in hetzelfde seizoen werd geschat dat de verblijfsduur van jonge vogels 9,4 dagen bedroeg, van oude vogels slechts 3,0 dagen. Het kwam als een verrassing dat de gewichtstoename per dag (adulte vogels 2,4 g, jonge vogels 2,7 g) vergelijkbaar was met die in de Nederlandse Waddenzee en de Oostzeekust van ZO-Zweden. Er wordt verondersteld dat het lage voedselaanbod gecompenseerd wordt door het ontbreken van getij waardoor de vogels permanent kunnen eten. Ook zou het ontbreken van de noodzaak de maag te vergroten, zoals schelpeters dat doen, een extra energetisch voordeel kunnen opleveren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]