Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Sikora A. & Dubiec A. (2007) Sex identification of Jack Snipe Lymnocryptes minimus by discriminant analysis of morphometric measurements. ARDEA 95 (1): 125-133
Het Bokje Lymnocryptes minimus is een kleine steltlopersoort waarvan mannetjes en vrouwtjes niet op grond van het verenkleed te onderscheiden zijn, maar wel op basis van lichaamsgrootte. Dit artikel gaat over een onderzoek naar de betrouwbaarheid van structurele lichaamsmaten om individuen van deze soort te sexen. De auteurs gebruiken een discriminantanalyse om een serie morfologische gegevens te analyseren van Bokjes gevangen tijdens de trek en in de winter in het noorden van Polen. Van alle individuen is het geslacht bepaald met moleculaire technieken. Mannetjes hadden een grotere vleugellengte, hoofdlengte, schedellengte, snaveldiepte, snavelbreedte, en lengte van de middelste teen, terwijl vrouwtjes een langere snavel hadden. Al deze eigenschappen met uitzondering van snavelbreedte waren erg consistent. De discriminantanalyse selecteerde de combinatie van vleugellengte, schedellengte, snavellengte en snaveldiepte als beste maat om het geslacht van Bokjes te bepalen. De combinatie van deze vier eigenschappen bepaalt het geslacht van een individu met 99% betrouwbaarheid. Een alternatieve discriminantfunctie, zonder vleugellengte omdat vleugels soms niet gemeten worden en kunnen slijten, bepaalt het geslacht met een zekerheid van 96,7%. Dankzij de hoge betrouwbaarheid waarmee het geslacht van Bokjes bepaald kan worden op grond van morfologische kenmerken is moleculair sexen bij deze soort niet echt nodig.


[close window] [previous abstract] [next abstract]