Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bowen J.E. & Petrie S.A. (2007) Incidence of artifact ingestion in Mute Swans and Tundra Swans on the lower Great Lakes, Canada. ARDEA 95 (1): 135-142
Watervogels kunnen door het opnemen van hagelkorrels en vislood loodvergiftiging oplopen. Na maatregelen in Europa werd het in 1999 ook in Canada verboden om watervogels met loden hagelkorrels te bejagen. Als vervangend materiaal werd gebruikgemaakt van niet-giftige stoffen als staal, bismut en wolfraam. Dit artikel beschrijft de opname van hagelkorrels en visgerei door Knobbelzwanen Cygnus olor en Fluitzwanen C. columbianus op de Grote Meren in Canada in de jaren direct na het instellen van het verbod. Van de Knobbelzwanen had 19,8% van de 243 onderzochte vogels voorwerpen in de maag. Bij de Fluitzwaan, die niet alleen in water voedsel zoekt maar ook veel op het land, lag dit percentage aanzienlijk lager (6,5% van de 77). De voorwerpen bestonden bij de Knobbelzwaan uit niet-giftige hagel (14% van de vogels), loden hagelkorrels (6%) en visgerei (1,6%). Bij de Fluitzwaan was het aandeel respectievelijk 4%, 2,6% en 0%. Oude Knobbelzwanen hadden vaker voorwerpen opgenomen dan jonge vogels (respectievelijk 22,7% en 8,9%). Bij de Fluitzwaan bestond geen verschil tussen beide leeftijdsklassen. Evenmin bestonden er bij beide soorten verschillen in opname tussen de seksen. Aangezien veel Knobbelzwanen hagelkorrels in de maag hadden, lijkt het waarschijnlijk dat loodvergiftiging een belangrijke doodsoorzaak bij deze soort in het Grote Merengebied is geweest vr het verbod op schieten met loodkorrels. Verwondingen of verhoogde sterfte door visgerei lijken in het Grote Merengebied een minder grote rol te spelen dan in Europa. Al met al wijzen de waarnemingen erop dat loodvergiftiging tegenwoordig een laag tot matig effect heeft op Knobbelzwanen in het Grote Merengebied, en een minimaal effect op Fluitzwanen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]