Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Randler C. (2007) Assortative mating of Carrion Corvus corone and Hooded Crows C. cornix in the hybrid zone in eastern Germany. ARDEA 95 (1): 143-149
Zwarte Kraaien Corvus corone en Bonte Kraaien Corvus cornix hybridiseren met elkaar in een smalle, langgerekte zone die zich uitstrekt van Schotland tot in ItaliŽ. Het bestuderen van factoren die bijdragen aan het instandhouden van zulk een hybridisatiezone kan mogelijk inzicht verschaffen in soortsvorming. In dit onderzoek werd nagegaan of Zwarte en Bonte Kraaien in de hybridisatiezone in het oosten van Duitsland een voorkeur hadden voor partners van de eigen soort. Hiertoe werden de partners van 242 kraaienpaartjes getypeerd als Zwarte Kraai, Bonte Kraai of Zwarte ◊ Bonte Kraai. Pure Zwarte en Bonte Kraaien bleken vaker met de eigen soortgenoot te paren dan wanneer ze een willekeurige partner hadden gekozen. Hybride vogels bleken geen voorkeur te hebben. Een overzicht van de literatuur liet zien dat dergelijke soortspecifieke paarvorming op alle plekken in de hybridisatiezone voorkomt, behalve in Schotland. Eerdere suggesties dat de mate van soortspecifieke paarvorming samenhangt met de plaatselijke ecologie werd hiermee niet bevestigd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]