Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Nikolov B.P. & Hristova I.P. (2007) Time-activity budgets of juvenile Woodchat Shrikes Lanius senator during the post-fledging period. ARDEA 95 (2): 235-241
Er is betrekkelijk weinig bekend over de tijdbesteding van Roodkopklauwieren Lanius senator direct na het uitvliegen, een periode die veel invloed heeft op de kans om het eerste levensjaar te overleven. Deze studie, uitgevoerd in de buurt van Sofia, Bulgarije, bracht het activiteitspatroon van jonge Roodkopklauwieren in beeld. De tijd besteed aan vliegen, sociale interacties en jagen op de grond nam in de loop van de tijd toe, terwijl de jonge vogels gaandeweg ook een grotere afstand tot elkaar aanhielden. In de loop van de tijd werden bedelen om voedsel, en het aannemen ervan, minder belangrijk. Aanvankelijk hielden de jonge vogels zich verborgen in struiken maar met het verstrijken van de tijd zaten de vogels meer op uitkijkposten. Nadat de jongen 30 dagen waren geworden werden ze steeds onafhankelijker van hun ouders, en na 45 dagen werden ze helemaal niet meer gevoerd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]