Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Wanless R.M. & Wilson J.W. (2007) Predatory behaviour of the Gough Moorhen Gallinula comeri: conservation implications. ARDEA 95 (2): 311-315
Op het in de zuidelijke Atlantische Oceaan gelegen eilandje Gough komt het endemische Goughwaterhoen Gallinula comeri voor, dat wordt aangemerkt als een bedreigde vogelsoort. Uit waarnemingen van de auteurs blijkt dat het Goughwaterhoen Huismuizen Mus musculus eet, een zoogdier dat door toedoen van de mens het eiland heeft bereikt. Ook eieren en jongen van stormvogelachtigen staan op het menu van de waterhoentjes. De predatie van eieren vindt waarschijnlijk vooral plaats als de broedende zeevogels het nest hebben verlaten om voedsel te zoeken of nadat ze het nest in de steek hebben gelaten. Naar schatting kunnen de waterhoentjes nesten van vijf verschillende zeevogelsoorten prederen, waaronder die van de Grote Pijlstormvogel Puffinus gravis en Schlegels Stormvogel Pterodroma incerta. Maar de predatiedruk wordt laag geacht en het is onwaarschijnlijk dat de waterhoentjes enig effect op de zeevogelpopulaties hebben. De vaststelling dat de waterhoentjes muizen eten noopt tot grote voorzichtigheid bij het beheer van het eiland. Er bestaan namelijk plannen om de ge´ntroduceerde muizen te verdelgen, waarbij mogelijk stoffen worden gebruikt die ook voor de waterhoentjes giftig zijn. Mocht er voor het Goughwaterhoen iets misgaan bij deze operatie, dan zou als uiterste maatregel kunnen worden overwogen om het eiland te rekoloniseren vanuit het naburige Trist


[close window] [previous abstract] [next abstract]