Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hickey C., Warnock N., Takekawa J.Y. & Athearn N.D. (2007) Space use by Black-necked Stilts Himantopus mexicanus in the San Francisco Bay estuary. ARDEA 95 (2): 275-288
Om te onderzoeken hoe de Amerikaanse Steltkluut Himantopus mexicanus het snel veranderende landschap van de Baai van San Francisco (VS) gebruikt werden 59 vogels van een kleine radiozender voorzien en gedurende vier maanden gevolgd. De gemiddelde home range bedroeg 283,5 ha, zonder verschil tussen de seksen of tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de baai. Gedurende de studieperiode verplaatsten de vogels zich gemiddeld 4,5 km. Individuen hielden zich meestal op in een of meerdere kerngebieden. De totale omvang van de home range nam toe met het aantal benutte kerngebieden. Vogels die meerdere kerngebieden benutten bleken overwegend te broeden op sterk begroeide kwelders om na het uitkomen van de eieren, of het mislukken van het nest, te verhuizen naar zoutpannen. Uit vergelijking tussen het aanbod van habitattypes en de tijdsbesteding van de steltkluten bleek een sterke voorkeur voor zoutpannen te bestaan. De oorzaak voor deze voorkeur is mogelijk een lager aanbod aan ongewervelde prooien in de meer natuurlijke getijdengebieden. De auteurs bevelen daarom enige terughoudendheid aan in de omvorming van zoutpannen tot getijdengebied, een beheersmaatregel waar tegenwoordig veel aandacht naar uitgaat. Steltkluten, en mogelijk andere steltlopers zouden kunnen profiteren van het behoud van ondiepe zoutpannen waarin de waterdiepte goed kan worden geregeld.


[close window] [previous abstract] [next abstract]