Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Masero J.A., Estrella S.M. & Sánchez-Guzmán J.M. (2007) Behavioural plasticity in foraging mode of typical plovers. ARDEA 95 (2): 259-265
Plevieren staan bekend om hun typische manier van voedsel zoeken waarbij ze afwisselend rennen en stilstaan. Het voorkomen van voedselzoeken zoals strandlopers dat doen – langzaam lopen en tegelijkertijd pikkend – is voor plevieren amper beschreven. In dit artikel wordt het gedrag en de opnamesnelheid beschreven van Bontbekplevieren en Zilverplevieren die in zoutpannen in het zuidwesten van Spanje als strandlopers in het water zwevende prooien pakken. De twee soorten pakten respectievelijk 48.9 ± 18.0 en 19.1 ± 6.3 prooien per minuut (gemiddelde met standaardafwijking), resulterend in een netto opname snelheid van 0.23 ± 0.05 en 0.09 ± 0.01 kJ min–1 wanneer rekening wordt gehouden met een voedselvertering van 70%. Tot 24% van de Bontbekplevieren zocht op de strandlopermanier voedsel, en vooral in voedselrijke zoutpannen volgden de plevieren deze tactiek. Zilverplevieren deden dat ook maar in veel mindere mate. Dit onderzoek onderstreept dat plevieren meer variatie in de wijze van voedselzoeken kunnen vertonen dan voorheen aangenomen. Hoewel verondersteld wordt dat plevieren stil moeten staan om prooien voldoende scherp te zien, blijken ze ook in staat voedsel te ontdekken en pakken terwijl ze zonder onderbreking lopen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]