Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Costillo E., Corbacho C., Morán R. & Villegas A. (2007) Diet plasticity of Cinereous Vulture Aegypius monachus in different colonies in the Extremadura (SW Spain). ARDEA 95 (2): 201-211
Er is weinig bekend over de huidige voedselkeuze van Monniksgieren Aegypius monachus, want het meeste werk op dit gebied is tientallen jaren oud. Het onderhavige onderzoek richtte zich op het menu van deze gieren in een aantal kolonies in Extremadura in het zuidwesten van Spanje. Kolonie is hierbij een rekbaar begrip, want de maximale afstand tussen nesten binnen een kolonie bedroeg 50 km. Binnen kolonies lagen de nesten meestal in clusters (‘subkolonies’) bijeen, op een afstand van 100 m tot ruim 3 km van elkaar. Er werden 283 braakballen bij de nesten verzameld, waarin 378 prooien werden geïdentificeerd. Schapen vormden in alle kolonies de hoofdmoot van het voedsel. In Sierra de Gata werd dit aangevuld met kippen en varkens uit de intensieve veehouderij – gedumpt op zogenoemde ‘muladares’ – en in Sierra de San Pedro en Granadilla brachten herten, varkens en wilde zwijnen variatie in het menu. Uit literatuuronderzoek bleek ook het gierenbestand elders in Spanje sterk afhankelijk van landbouwdieren met overwegend schapen en varkens op het menu (Sierra de Guadarrama). In gebieden met een rijk aanbod aan konijnen en herten (bijvoorbeeld Cabañeros en Sierra de Andujar) vormden wilde dieren (na hun dood) een belangrijke bron van voedsel. De grote variatie in voedselkeuze die de gieren over heel Spanje lieten zien, bleek ook op kleinere schaal uit verschillen tussen subkolonies. Het grote aandeel van landbouwhuisdieren in het menu van de Monniksgier laat zien hoe goed de soort zich in het moderne landschap weet aan te passen. Aan de andere kant maakt het de soort kwetsbaar, omdat de beschikbaarheid van dergelijke prooien sterk kan fluctueren. In de nabije toekomst kan daarbij gedacht worden aan de consequenties van recente uitbraken van BSE, mond- en klauwzeer en blauwtong en aan veranderingen in de Europese landbouwpolitiek.


[close window] [previous abstract] [next abstract]