Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Düttmann H., Lettau K. & Barkow A. (2007) Can noxious odours effectively protect clutches of ground-nesting birds? ARDEA 95 (2): 267-274
Het gaat niet goed met de weidevogels in Europa. Mogelijk speelt predatie van eieren, jongen of oude vogels een rol bij de dalende trend van de aantallen weidevogels. De roep om “regulatie van predatoren” steekt daarom geregeld de kop op. Deze studie onderzocht de vraag of vieze geurtjes een afdoend middel kunnen zijn om predatoren op afstand te houden van nesten van bodembroeders. Daartoe werden experimenten gedaan met Hukinol (met een sterke mensengeur) en Hundeschreck, een ranzig ruikend product dat in de handel is als hondenverschrikker. In veldexperimenten met kunstnesten uitgevoerd in het open landschap van Nedersaksen (Duitsland) bleek geen verschil in overlevingskans tussen nesten die behandeld waren met deze geurstoffen en de controles: vrijwel alle kunstnesten waren binnen enkele dagen verdwenen. Ook bij een experiment met nesten van de Kievit Vanellus vanellus, waarin de helft van de nesten met Hukinol was behandeld en de andere helft als controle diende, kwam geen verschil tussen behandelingen naar voren. Geconcludeerd wordt dat geen van beide stoffen effectief is om het mislukken van nesten van bodembroeders te voorkomen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]